For orders or assistance call +374 60 276000

ք. Սևան

Next week, July 24, Monday - July 30, Sunday

Rock

Order tickets

Mad Fest 2017

Հուլիսի 29-30 մեզ մոտ լինելու է լավագույն հանդիսատեսը և երաժիշտներ, ովքեր կապահովեն բարձր տրամադրություն և ուժեղ էնե...

ք. Սևան

29 July
See full schedule ք. Սևան

StartingJuly 31, Monday

Party

Sevan Music Festival 2017

Free entrance

Escape the Yerevan heat and traffic and replace it with sun, sand, and music at Lake Sevan this August.

ք. Սևան

12 August
See full schedule ք. Սևան