For orders or assistance call +374 60 276000

Armenian Center for Contemporary Experimental Art (ACCEA)

This week, November 19, Sunday - November 24, Friday

Exhibitions

Ես խոսում եմ քեզ հետ, դու ինձ չե՞ս լսում

Ցուցահանդեսը փորձ է կարդալ և լսել տալու պատկերները, ձայները, որոնք ինչ-որ արտոնյալ օրակարգերի պատճառով չեն հայտնվում ...

Armenian Center for Contemporary Experimental A...

19 November

This weekend, November 18, Saturday - November 19, Sunday

Exhibitions

Ես խոսում եմ քեզ հետ, դու ինձ չե՞ս լսում

Ցուցահանդեսը փորձ է կարդալ և լսել տալու պատկերները, ձայները, որոնք ինչ-որ արտոնյալ օրակարգերի պատճառով չեն հայտնվում ...

Armenian Center for Contemporary Experimental A...

19 November

Next week, November 20, Monday - November 26, Sunday

Exhibitions

Ես խոսում եմ քեզ հետ, դու ինձ չե՞ս լսում

Ցուցահանդեսը փորձ է կարդալ և լսել տալու պատկերները, ձայները, որոնք ինչ-որ արտոնյալ օրակարգերի պատճառով չեն հայտնվում ...

Armenian Center for Contemporary Experimental A...

19 November