For orders or assistance call +374 60 276000

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Next week, March 1, Monday - March 7, Sunday

Theater

Order tickets

Մեր թաղը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-5000 դրամ:

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

5 March

Theater

Order tickets

Փայտե մարդը

Տոմսերի արժեքը 700-2000 դրամ.

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

6 March

Starting March 8, Monday

Theater

Order tickets

ՀԻՇԻՐ ՎԱՂՎԱ ՕՐԴ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000դր.

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

8 March

Theater

Order tickets

ՄԱՏՆԱՉԱՓԻԿ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-2000դր.

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

13 March

Theater

Order tickets

ՋՐԱՀԱՐՍԸ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000, 1500,2000դր.:

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

14 March

Theater

Order tickets

Վերջին ուսուցիչը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ:

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

12 March