For orders or assistance call +374 60 276000

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Starting May 31, Monday

Theater

Order tickets

Հիշիր վաղվա օրդ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000դր.

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

11 June

Theater

Order tickets

Մեր թաղը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-5000 դրամ:

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

5 June

Theater

Order tickets

Մատնաչափիկ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-2000դր.

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

6 June

Theater

Order tickets

«Շունն ու կատուն»

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-2000դր.

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

12 June