For assistance call +374 60 276000

Today, July 24, Wednesday

Theater

Ռապունցելը

 

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ:

This week, July 25, Thursday - July 26, Friday

Theater

Ռապունցելը

25 July

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ:

Theater

Ջրահարսը

26 July

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000դր.:

This weekend, July 27, Saturday - July 28, Sunday

Theater

Խենթը

28 July

Պատանի հանդիսատեսի թատրոն

Տոմսերի արժեքը՝ 1000, 2000, 3000 դրամ: