For assistance call +374 60 276000

This week, June 20, Thursday - June 21, Friday

Theater

Տարօրինակ դպրոց

21 June

Երգի պետական թատրոն

Տոմսի արժեքը՝ 2000, 2500, 3000 դրամ

Starting July 1, Monday

Concert

Դավիթը և կախարդական մա...

10 July

Երգի պետական թատրոն

Տոմսերի արժեքը՝ 2000, 2500, 3000 դրամ

Concert

Ուրախ Նոտաներ

17 July

Երգի պետական թատրոն

Ուրախ նոտաները վերադառնում են։

Theater

Ցուրտ օր դժոխքում

26 July

Երգի պետական թատրոն

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-5000 դր.:

Theater

Կար, կամ չկար

4 July

Երգի պետական թատրոն

Տոմսերի արժեքը՝2000-3000դրամ: