For orders or assistance call +374 60 276000

Yerevan State Chamber Theater

This weekend, June 23, Saturday - June 24, Sunday

See full schedule Yerevan State Chamber Theater

Next week, June 25, Monday - July 1, Sunday

Theater

Order tickets

Ինչ տարբերություն, թե ում հետ

«Ինչ տարբերություն, թե ում հետ» ներկայացումը խրատական պատմություն է ինչպես ազատության ձգտող երիտասարդ սիրահարների, այ...

Yerevan State Chamber Theater

26 June

Theater

Order tickets

Cabaret restart

Տոմսերի արժեքը` 1000-4000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

29 June

Theater

Order tickets

Ամնեզիա

Տոմսերի արժեքը` 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

28 June
See full schedule Yerevan State Chamber Theater

StartingJuly 2, Monday

Theater

Order tickets

Ինչ տարբերություն, թե ում հետ

«Ինչ տարբերություն, թե ում հետ» ներկայացումը խրատական պատմություն է ինչպես ազատության ձգտող երիտասարդ սիրահարների, այ...

Yerevan State Chamber Theater

26 June

Theater

Order tickets

Շոու No 3

Երաժշտական շոու- ներկայացում

Yerevan State Chamber Theater

12 July

Theater

Order tickets

Սև արկղ

Տոմսերի արժեքը` 1000-4000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

19 June
More (10)