For orders or assistance call +374 60 276000

State musical chamber theater

This weekend, July 28, Saturday - July 29, Sunday

Theater

Order tickets

Խաղալիքների մոլորակը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000,1500 դրամ: Ներկայացման ձևաչափը ՝ 2+

State musical chamber theater

29 July

Theater

Order tickets

Զմրուխտե քաղաքի հրաշագործը

Տոմսերի արժեքը` 1000, 1500 դրամ: Ներկայացման ձևաչափը ՝3+

State musical chamber theater

28 July
See full schedule State musical chamber theater

Next week, July 30, Monday - August 5, Sunday

Tale

Order tickets

Տերն ու ծառան

Տոմսերի արժեքը` 1000, 1500 դրամ: Ներկայացման ձևաչափը ՝ 7+

State musical chamber theater

3 August

Tale

Order tickets

Երեք խոզուկների նոր արկածները

Հեքիաթ-մյուզիքլ` ըստ անգլիական «Երեք խոզուկները» հեքիաթի Տոմսերի արժեքը` 1000, 1500 դրամ: Երեք խոզուկների նոր արկած...

State musical chamber theater

4 August

Theater

Order tickets

Մոխրոտիկ. երազանքներն իրականանում են

Տոմսերի արժեքը 1000, 1500 դրամ: Ներկայացման ձևաչափը ՝ 3+

State musical chamber theater

5 August
See full schedule State musical chamber theater

StartingAugust 6, Monday

Music

Order tickets

Գեղեցկուհին և հրեշը

Տոմսերի արժեքը` 1000, 1500 դրամ:

State musical chamber theater

10 August
See full schedule State musical chamber theater