For orders or assistance call +374 60 276000

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

This weekend, February 1, Saturday - February 2, Sunday

Comedy

Order tickets

Sold Out

Տոմսերի արժեքը՝ 2500-6000 դրամ:

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

1 February

Theater

Order tickets

«Ալադին»

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000դր.:

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

1 February

Theater

Order tickets

«Սառցե սիրտը»

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

2 February

Next week, February 3, Monday - February 9, Sunday

Comedy

Order tickets

Sold Out

Տոմսերի արժեքը՝ 2500-6000 դրամ:

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

1 February

Theater

Order tickets

«Թռիչք կկվի բնի վրայով»

Դրամա 2 մասից Տոմսերի գինը՝1000-3000դր:

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

8 February

Starting February 10, Monday

Comedy

Order tickets

Sold Out

Տոմսերի արժեքը՝ 2500-6000 դրամ:

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

1 February

Theater

Order tickets

«Ալադին»

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000դր.:

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

1 February

Theater

Order tickets

«Թռիչք կկվի բնի վրայով»

Դրամա 2 մասից Տոմսերի գինը՝1000-3000դր:

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

8 February

Theater

Order tickets

«Սառցե սիրտը»

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-3000 դրամ

The Gabriel Sundukyan State Academic Theatre

2 February
More (5)