For orders or assistance call +374 60 276000

Գրիգոր Բաղդասարյան

Starting May 30, Monday

Theater

Ի զե՛ն

Տոմսերի արժեքը` 1000-5000 դր. Հոռետեսական կատակերգություն

Yerevan State Chamber Theater

20 May

Theater

Կեսարի Խրախճանքը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000- 5000 դր․

Yerevan State Chamber Theater

16 June