For assistance call +374 60 276000

Today, May 18, Saturday

Theater

Ծննդյան վկայական

 

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դր.

See full schedule Սոնա Մաթևոսյան

This week, May 19, Sunday

Theater

B 14/27

19 May

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դր.:

See full schedule Սոնա Մաթևոսյան

Next week, May 20, Monday - May 26, Sunday

Theater

Ի զե՛ն

24 May

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դր. Հոռետեսական կատա...

Theater

Cabaret restart

23 May

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դրամ:

See full schedule Սոնա Մաթևոսյան

Starting May 27, Monday

Theater

Ի զե՛ն

24 May

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դր. Հոռետեսական կատա...

Theater

Cabaret restart

23 May

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դրամ:

Theater

Սիրո խոստովանություն

6 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000դր.:

Theater

Ռոմեո և Ջուլիետ

23 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000 - 8000 դր.:

More (7)