For assistance call +374 60 276000

Next week, May 27, Monday - June 2, Sunday

Theater

Տղաները չափն անցնում են

27 May

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000դր.:

See full schedule Սենիկ Բարսեղյան

Starting June 3, Monday

Theater

Ի զե՛ն

21 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դր. Հոռետեսական կատա...

Theater

Cabaret restart

18 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դրամ:

Theater

Ռոմեո և Ջուլիետ

23 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000 - 8000 դր.:

Theater

Կուլիսներում,կամ թատրո...

14 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000դր.:

More (5)