For orders or assistance call +374 60 276000

Սենիկ Բարսեղյան

This week, May 24, Tuesday - May 29, Sunday

Theater

Կառավարական համերգ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-5000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

26 May

Theater

Տղաները չափն անցնում են

Տոմսերի արժեքը՝ 2000-6000դր.:

Yerevan State Chamber Theater

25 May
See full schedule Սենիկ Բարսեղյան

Next week, May 30, Monday - June 5, Sunday

Theater

Տղաները չափն անցնում են

Տոմսերի արժեքը՝ 2000-6000դր.:

Yerevan State Chamber Theater

25 May
See full schedule Սենիկ Բարսեղյան

Starting June 6, Monday

Theater

Theater

Կառավարական համերգ

Տոմսերի արժեքը՝ 1000-5000 դրամ:

Yerevan State Chamber Theater

26 May

Theater

Ի զե՛ն

Տոմսերի արժեքը` 1000-5000 դր. Հոռետեսական կատակերգություն

Yerevan State Chamber Theater

7 June

Theater

Տղաները չափն անցնում են

Տոմսերի արժեքը՝ 2000-6000դր.:

Yerevan State Chamber Theater

25 May

Theater

Կեսարի Խրախճանքը

Տոմսերի արժեքը՝ 1000- 5000 դր․

Yerevan State Chamber Theater

16 June
See full schedule Սենիկ Բարսեղյան