For assistance call +374 60 276000

Today, June 25, Tuesday

Theater

Cabaret restart

 

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դրամ:

This week, June 26, Wednesday - June 30, Sunday

Theater

Ծննդյան վկայական

26 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դր.

Theater

B 14/27

27 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դր.:

Theater

«Համլետ»

29 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դրամ են:

Starting July 8, Monday

Theater

Fe-Show

28 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 6000-10000դր.:

Theater

Cabaret restart

25 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դրամ:

Theater

Ինչ տարբերություն, թե ...

14 July

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դրամ:

Theater

Ծննդյան վկայական

26 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը՝ 3000-8000 դր.

More (3)