For orders or assistance call +374 60 276000

«Goy» theatre

This weekend, February 23, Saturday - February 24, Sunday

Theater

Order tickets

«Մարատ / Սադ»

Նվիրվում է Արմեն Մազմանյանի հիշատակին

«Goy» theatre

24 February
See full schedule «Goy» theatre

Next week, February 25, Monday - March 3, Sunday

Theater

Order tickets

Արալեզ - Աղասի Այվազյան

Տոմսերի արժեքը՝ 1500-2000 դրամ:

«Goy» theatre

3 March
See full schedule «Goy» theatre

StartingMarch 4, Monday

Theater

Order tickets

Իլյուզիոնիստները. մոգության երեկո

Տոմսերի արժեքը՝ 2500, 3000դրամ

«Goy» theatre

22 March

Theater

Order tickets

Դեպի Վերջ («Էնդշպիլ»+«Աղետ»)

Տոմսերի արժեքը՝ 2000 դրամ:

«Goy» theatre

31 March

Theater

Order tickets

«Դեկորներ» Աղասի Այվազյան

Մեկ բազմոց, չորս տղամարդ և մեկ կին մի վայրում:

«Goy» theatre

15 March
More (4)