For orders or assistance call +374 60 276000

«Goy» theatre

This week, November 28, Monday - December 2, Friday

Theater

Order tickets

Դեպի Վերջ («Էնդշպիլ»+«Աղետ»)

Տոմսերի արժեքը՝ 3000 դրամ:

«Goy» theatre

2 December
See full schedule «Goy» theatre

Next week, November 28, Monday - December 4, Sunday

Theater

Order tickets

Լոնդոն Blues

Տոմսերի արժեքը՝ 2000-3000դր.:

«Goy» theatre

4 December

Theater

Order tickets

Դեպի Վերջ («Էնդշպիլ»+«Աղետ»)

Տոմսերի արժեքը՝ 3000 դրամ:

«Goy» theatre

2 December
See full schedule «Goy» theatre

Starting December 5, Monday

Theater

Order tickets

Առռը Հա՛ Շեքսպիր

Տոմսերի արժեքը՝ 2000 դրամ:

«Goy» theatre

18 December

Theater

Order tickets

Կախարդական նամակը

Տոմսերի արժեքը՝ 2000,2500,3000 դր.:

«Goy» theatre

23 December

Theater

Order tickets

Լոնդոն Blues

Տոմսերի արժեքը՝ 2000-3000դր.:

«Goy» theatre

4 December

Theater

Order tickets

Ամանորյա Ավազակները

Տոմսերի արժեքը ՝ 1500, 2000 դր:

«Goy» theatre

27 December

Theater

Order tickets

Արալեզ - Աղասի Այվազյան

Տոմսերի արժեքը՝ 2000 դրամ:

«Goy» theatre

11 December
More (11)