For assistance call +374 60 276000

Starting June 10, Monday

Theater

Ի զե՛ն

21 June

Yerevan State Chamber Theater

Տոմսերի արժեքը` 3000-8000 դր. Հոռետեսական կատա...

Theater

Անփորձանք Գիշեր

29 June

Bohem theatre

Տոմսերի արժեքը՝ 2000-5000 դրամ